Poslujte sa nama
Hemofarm je najveći izvoznik lekova u Srbiji i od 2006. godine član STADA grupe - jedne od najvećih farmaceutskih grupacija na svetu.
Saznajte više
Odgovornost
Održivi razvoj je sustinški deo našeg poslovanja i delovanja i brige o društvenoj zajednici.
Saznajte više
Karijera
Profesionalni razvoj zaposlenih je strateški fokus kompanije.
Saznajte više
Hemofarm fondacija
Stvaramo prilike za humano i zdravo društvo
Za ove 24 godine organizovali smo akcije za unapređenje kvaliteta života u lokalnim zajednicama u vrednosti od 10 miliona evra.
Saznajte više
Naši proizvodi
Vrhunski kvalitet i dostupnost
Vrhunski kvalitet i dostupnost prepoznatljive su karakteristike Hemofarmovih proizvoda.
Saznajte više
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: