Društvena odgovornost
Hemofarm fondacija
U 2018. Hemofarm fondacija obeležila je 25 godina postojanja tokom kojih je realizovala čak 2.000 aktivnosti u ukupnoj vrednosti od 12 miliona evra, u okviru kojih je doniranjem medicinskih aparata i opreme podržala i pomogla brojne ustanove zdravstvenog sistema, kliničko bolničke centre, porodilišta i domove zdravlja, ali i škole i vrtiće, ustanove kulture, sportska udruženja i manifestacije. Pokrenuti su i realizovani brojni društveno značajni infrastrukturni projekti a sprovedeno je na stotine projekata u oblasti obrazovanja, kulture, zaštite životne sredine i sporta sa ciljem unapređenja kvaliteta života svih građana.
U toku 2018. godine, fondacija je realizovala 86 aktivnosti u vrednosti od oko pola miliona evra.

Najveći broj aktivnosti, čak 27, realizovan je u okviru programa Svim srcem za zdravlje kroz Programe donacija i sponzorstava usmerenih na institucionalno osnaživanje, dok je u okviru programa Svim srcem za znanje implementirano 19 aktivnosti i Svim srcem za kulturu 3 aktivnosti. Ostvareno je i 173 partnerstva sa ključnim stejkholderima - institucijama sistema, međunarodnom zajednicom, civilnim sektorom, medijima i uglednim pojedincima.
Realizovane su i donacije u vidu medicinskih aparata i opreme zdravstvenim ustanovama u nerazvijenim opštinama Bosne i Hercegovine. Pomoć u nabavci EKG aparata, defibrilatora, aspiratora i druge medicinske opreme-aparata za poboljšanje uslova rada obezbeđena je za Javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja "Sveti Sava" Šekovići, Javnu zdravstvenu ustanovu "Dom zdravlja" Kneževo, Javnu ustanovu Dom zdravlja Donji Vakuf i Zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja Ključ.
I JA SAM DONOR.
6. jun – Nacionalni dan donora - na inicijativu Hemofarm fondacije i aktivnosti sprovedenih u okviru kampanje o doniranju i transplantaciji organa „Najvažniji poziv u životu“, 2016. godine ustanovljen je Nacionalni dan donora a u julu 2018. je usvojen i Zakon o presađivanju ljudskih organa, što je ujedno i najveći uspeh ove kampanje.
Ne dozvoli da pukne
Kampanja za prevenciju povišenog krvnog pritiska „Ne dozvoli da pukne“ pokrenuta je u cilju podizanja zdravstvene kulture i podsticanja ljudi na redovne kontrole krvnog pritiska; u znak sećanja na one koji nisu uspeli da se izbore sa ovom bolešću, Hemofarm fondacija pustila je na početku Trke zadovoljstva u okviru 31. Beogradskog maratona 6.639 crvenih balona u nebo.
Akademija Hemofarm fondacije
U okviru podrške programu edukacije medicinskih radnika i farmaceuta održano je 127 programa kontinuirane medicinske edukacije koje je pohađalo 11.934 zdravstvenih radnika.
Program stipendija
Nastavljen je i godišnji Program stipendija, kojim je kroz različite programe stipendiranja podržano 60 stipendista, uz dodatnu podršku i pomoć deci preminulih radnika; uspešno je realizovan i drugi ciklus Mentorskog programa kao vid dodatne podrške stipendistima, sa ciljem podsticanja ličnog i profesionalnog razvoja i jačanja kapaciteta farmaceutskih i medicinskih radnika i stručnjaka, kao i kreiranje pozitivnog ambijenta za zapošljavanje mladih u Srbiji.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com