Korporativni kodeks
Principi ponašanja za zaposlene
Cilj Principa nije samo formalna potvrda da Hemofarm posluje u skladu sa zakonskim okvirima. Oni materijalizuju osnovne vrednosti i vrline kojima Hemofarm teži, predstavljaju putokaz ponašanja i rada svih zaposlenih i pomažu da donesemo prave odluke i procene tokom rada.

Korporativni principi ponašanja utemeljeni su na ključnim vrednostima (brižnost, kvalitet, dostupnost i poverenje) koje Hemofarm iskazuje u svim segmentima rada, i u potpunosti su usaglašeni sa Kodeksom ponašanja (Code of conduct) STADA grupe.
BSCI Kodeks ponašanja
Poslovanje Hemofarma se kontinuirano usaglašava sa BSCI kodeksom ponašanja - vodećom svetskom inicijativom usmerenom na poboljšanje uslova rada zaposlenih i poslovnog okruženja u celini, promovisanjem društveno odgovornog i socijalno održivog poslovanja. Sa 97.56% usaglašenosti sa BSCI kodeksom, Hemofarm je ostvario najbolji rezultat u Srbiji.
Sponzorisanje stručnih skupova
Poslujući fer i transparentno, u skladu sa zakonskim aktma i internim procedurama usaglašenosti, Hemofarm objavljuje informacije o svim sponzorisanim stručnim skupovima i o iznosu sredstava utrošenih u tu svrhu.

Podaci za prethodna tri meseca na korporativnom web sajtu objavljuju se najkasnije do 20. u prvom mesecu narednog kvartala.
Pravilnik o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača
Uzbunjivanje je otkrivanje informacija o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju ovlašćenja protivno svrsi zbog kojeg je isto izdato, opasnosti po život, javno zdravlje, životnu sredinu, bezbednost kao i radi sprečavanja štete velikih razmera.

U skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača, na nivou Hemofarma usvojen je Pravilnik o uzbunjivanju koji možete preuzeti ovde.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com