Zdravlje i bezbednost

Zdravlje zaposlenih je prioritet

Hemofarm odgovornost prema zaposlenima manifestuje ne samo u skladu sa propisanim zakonskim normama, koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, već kompanija sprovodi i niz aktivnosti, koje, u kontekstu brige o zdravlju, daleko prevazilaze normative. Jedna od njih je i preventiva. Iako se efekti savremenog načina života ne prepoznaju kroz aktuelno zakonodavstvo i propise, oni su činjenica. Brzina, stres i zagađenje životne sredine imaju posledice planetarnih razmera. Zato su redovni preventivni, specijalistički i sistematski pregledi sastavni deo odnosa kompanije prema zaposlenima.

Hemofarm odgovornost prema zdravlju zaposlenih interno manifestuje i kroz poštovanje rodne ravnopravnosti, poštovanje ljudskih prava i kontinuirano investiranje u edukaciju zaposlenih. Samo u 2014. godini, Hemofarm je za zaposlene organizovao više od 4.000 edukacija i obuka u koje je investirao preko 485.000 evra.

Hemofarm kontinuirano brine o zdravlju svojih zaposlenih kroz:

1. Direktno ulaganje u zaštitu na radu i zdravlje zaposlenih za:

 • periodične lekarske preglede zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom i na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem
 • redovne šestomesečne sanitarne preglede
 • redovne oftalmološke preglede
 • saradnju sa specijalistima medicine rada (kroz zdravstvene preglede, preglede mesta rada, učešće kod izrade procena rizika, stručnu pomoć I dr.)
 • osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
 • ispitivanje uslova radne sredine, preglede I ispitivanja opreme za rad, kao I preglede I ispitivanja sredstava I opreme lične zaštite
 • nabavku radne odeće I opreme za ličnu zaštitu
 • postavljanje oznaka za bezbedan I zdrav rad, kao I izradu horizontalne I vertikalne saobraćajne signalizacije

2. Indirektna sredstva poslodavca kroz Fond solidarnosti I dopunsko zdravstveno osiguranje:

 • pokrivanje troškova specijalističkih I laboratorijskih pregleda, lekova I lečenja, operacija, ortopedskih pomagala
 • finansiranje rada sportskih sekcija I kontinuirane rekreacije zaposlenih (kroz zakup prostora, nabavku opreme I rekvizita)
 • pomoć zaposlenom zbog bolesti I bolovanja dužeg od 6 meseci
 • pomoć zaposlenom za rođenje I usvojenje deteta, pomoć samohranim roditeljima I slično
 • pomoć zaposlenom prilikom smrti člana uže porodice

Dobrovoljni davaoci krvi

U Hemofarmu, u okviru Fonda solidarnosti, već godinama funkcioniše Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi u Vršcu I Šapcu. Zaposleni redovno daju krv samoinicijativno, ali se odazivaju I na apele lokalnih službi za transfuziju krvi.

3. Sredstva reprezentativnog sindikata - Samostalnog sindikata kod poslodavca za očuvanje I prevenciju zdravlja namenjena su za:

 • organizovanje rekreacija, sportskih sekcija I sportskih susreta zaposlenih
 • finansijsku pomoć zaposlenima u kriznim situacijama
 • kontinuirano održavanje I unapređenje prava radnika I drugo

Sport I razvoj zdravih navika

U cilju promocije zdravog I kvalitetnog života, u Hemofarmu funkcionišu I Sportske sekcije Samostalnog sindikata – Sportsko društvo Hemofarm. Samostalni sindikat na ovaj način svojim članovima obezbeđuje rekreativno I takmičarsko bavljenje različitim sportovima (mali fudbal, odbojka, košarka, streljaštvo I dr.). Najbolji od njih predstavljaju Kompaniju na organizovanim godišnjim sportskim igrama ili pojedinačnim događajima na kojima se podstiče timski I takmičarski duh.

4. Zaštita životne sredine, bezbednost I zdravlje zaposlenih

Posvećenost poboljšanju zdravlja I kvaliteta života, kao etičkim principima, obuhvata bezbednost I zdravlje na radu I zaštitu životne sredine, kao integralni delovi poslovne strategije Hemofarma.

Briga za bezbednost I zdravlje na radu I očuvanje I unapređenje životne sredine prevazilazi poštovanje zakonskih zahteva I propisa. Kroz pokretanje I primenu specifičnih programa poboljšanja ostvaruje se stalni proces unapređenja svih uslova.

U nastojanju da unapredi sistem kontrole, nad uticajima svojih aktivnosti na bezbednost I zdravlje na radu I životnu sredinu, Hemofarm A.D. je uveo sistem upravljanja zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001 (Vršac, Šabac I Dubovac), kao I sistem upravljanja bezbednošću I zdravljem na radu usaglašen sa zahtevima standarda OHSAS 18001 (Vršac, Šabac I Dubovac).

ISO 14001 Vršac, Šabac, DubovacOHSAS-18001 Vršac, Šabac, Dubovac


Zaštita životne sredine I bezbednost I zdravlje na radu u Hemofarmu zvanično su regulisana u okviru Politike bezbednosti I zaštite.

Preuzmite PDF


Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: